Praktijk voor Integratieve Coaching, Begeleiding & Therapie

 

Werkwijze

ICBT-Amersfoort biedt psychosociale begeleiding op maat. Ik werk vanuit een integratieve benadering. Dit wil zeggen dat zowel heel diverse methoden als verschillende dimensies van de mens een rol spelen. In de keuze voor de aanpak stem ik af op de individuele behoefte van iedere cliënt. Per sessie bekijken we welke aanpak het beste bij jou aansluit op dat moment. Daarbij is er aandacht voor verschillende dimensies: het mentale, emoties, het fysieke en zingeving. 

We beginnen altijd met een kosteloos oriënterend kennismakingsgesprek om te kijken wat je vraagstuk is en wat ik voor jou met integratieve coaching of therapie daarbij zou kunnen betekenen. Als het ons allebei goed lijkt om een coaching- of therapietraject aan te gaan, gaan we aan de slag. Een traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 10 sessies, afhankelijk van de complexiteit van wat er speelt.

Indien nodig werk ik samen met, of verwijs ik door naar andere beroepsbeoefenaars in zowel de reguliere als de niet-reguliere hulpverlening.